Kulörtankar om grå, svart och vit kulör

  • Färgval
  • Fasad

Alcro har fem färgkartor för utomhuskulörer. Samtliga kulörer är valda utifrån svensk färgsättningstradition, vår nordiska natur och många års erfarenhet av att måla svenska hus. Här följer en kort beskrivning av vad du ska tänka på när det gäller husfasader med grå, svart eller vit kulör.

Om du väljer grå, svart eller vit fasadkulör

GRÅ Om du vill att ditt hus ska upplevas neutralt grått, tänk lite gult. Det vill säga välj en grå som tydligt drar åt gult. Väljer du istället ett neutralgrått färgprov så kommer fasaden att upplevas blåaktig. Det är för ljusa och mellanmörka grå nyanser som den här dragningen åt blått blir allra tydligast.

SVART Svarta fasader har blivit vanliga och efterfrågade efter att sällan ha förekommit tidigare. Den första frågan du bör ställa dig är: vill mitt hus verkligen vara svart? Tänk också på att det är svårt att få till en riktigt kolsvart fasad. De hus som vi upplever som svarta är vid närmare påseende snarare mörkgrå eller mörkbruna. Men om ditt hus har en modern arkitektur, så passar svart kulör oftast väldigt bra.

VIT Det kan tyckas enkelt att välja en vit kulör. Men se upp, vitt är inte alltid vitt. Ett riktigt vitt färgprov ger en onaturligt ”knallvit” fasad, något blåaktig och nästan självlysande. Däremot får du med ett mycket ljust och aningen gulaktigt grått färgprov en fasad som uppfattas som rent vit. En vit fasad vinner på detaljer som ger milda kontraster. Alltför starkt avvikande kulörer ger lätt ett splittrat intryck.

När du ska välja kulör - använd ett lite mer dämpat färgprov"